Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo rozpoczyna dyżury psychologów

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:


Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.


W związku z powyższym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo uruchomia dyżury psychologów, którzy świadczyć będą wsparcie w zakresie zagadnień wynikających z nowego kierunku w polityce oświatowej państwa, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców.


Dyżury będą się odbywały w siedzibie Humaneo, w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 12. Dyżury pełnić będą psycholodzy: Paulina Rolka, Natalia Grońska.


W celu umówienia się na wizytę prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: odn@humaneo.pl

Informacje dot. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.