Ostatnia grupa uczestników

Z przyjemnością informujemy, iż ostatnia grupa uczestników w projekcie “Moje kwalifikacje – mój sukces” rozpoczęła właśnie kurs INF.02 „Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Przypominamy, iż kurs będzie realizowany z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Uczestnikom zapewnia się wykwalifikowaną kadrę trenerską, wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Zakres tematyczny zajęć:

1)  BHP

2)  Podstawy informatyki

3)  Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

4)  Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

5)  Naprawa urządzeń techniki komputerowej

6)  Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

7)  Eksploatacja urządzeń sieciowych

8)  Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

9)  Język obcy zawodowy

10)  Kompetencje personalne i społeczne

11)  Organizowanie pracy małych zespołów

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/moje-kwalifikacje-moj-sukces/