OSTATNIA SZANSA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

To już ostatnie dni rekrutacji do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który jest dużą szansą na zmianę sytuacji zawodowej dla osób w wieku 18-29 lat, które pozostają bierne zawodowo lub bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy). Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby dołączyć do grona uczestników!

Projekt obejmuje osoby z obszaru miasta Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? 

To znakomita okazja do całkowitej zmiany swojej sytuacji zawodowej. Tym bardziej, że głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób – w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn – poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych. Obejmują one: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, a także staże i pośrednictwo pracy. 

Do kiedy i gdzie można się zgłaszać

Rekrutacja trwa do 28 lutego br. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu – kontakt telefoniczny: +48 605 202 933. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Jednocześnie warto wiedzieć, że swoje zgłoszenie można przesłać także drogą mailową na adres: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl.

Odwiedź stronę projektu i poznaj szczegóły:

Zapraszamy do udziału w projekcie!