OSTATNIE SZKOLENIE Z ZAKRESU „PRACOWNIK GOSPODARCZY Z ELEMENTAMI KONSERWATORA TERENÓW ZIELONYCH”

Od wczoraj (19 grudnia) uczestnicy projektu „Kierunek → PRACA” biorą udział w ostatnim już szkoleniu zawodowym pn. „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”.

 

Szkolenie dla 12 osób to część działań projektowych, które ukierunkowane są przede wszystkim na podniesienie, uzupełnienie, a także zmianę kwalifikacji dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i biernych zawodowo. Beneficjenci projektu to mieszkańcy powiatów: nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego, a także miasta Tarnów.

Kolejny etap to staże zawodowe dla uczestników, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w nowym zawodzie. 

Projekt „Kierunek → PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Odwiedź stronę główną projektu „Kierunek → PRACA”.