„Otwórz się na zmiany”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników z grupy I

W dniu dzisiejszym pierwsze osoby biorące udział w projekcie „Otwórz się na zmiany” ukończyły formę wsparcia mającą za zadanie zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu. Zajęcia te odbywały się w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie).

Każdy z uczestników wziął udział w 4 godzinach zajęć z psychologiem, które zostały podzielone na dwa spotkania po 2 godziny. Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia:

  1. diagnoza przyczyn oraz poszukiwanie sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania w trudnej sytuacji
  2. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu, jego mocnych i słabych stron
  3. diagnoza możliwości/potencjału w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego
  4. identyfikacja sytuacji społeczno-zawodowej UP, ich deficytów i predyspozycji w korelacji z potrzebami rynku pracy
  5. opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)

Więcej informacji na temat projektu: Otwórz się na zmiany