„Otwórz się na zmiany”: Ruszamy z rekrutacją do projektu

Wraz z początkiem listopada rozpoczęliśmy proces rekrutacji do projektu „Otwórz się na zmiany”.

Przypominamy, iż uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: jaworskim, m. Jelenia Góra, karkonoskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim;
2) jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
3) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
4) jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
5) pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
6) nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).