„Otwórz się na zmiany”: Szkolenia zawodowe dla kolejnych grup

Kolejni uczestnicy projektu „Otwórz się na zmiany” wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Uczestnicy z grupy II odbywali szkolenie w terminie od 19 sierpnia do 7 września, natomiast uczestnicy z grupy III oraz IV w terminie od 26 września do 14 października.

Tematyka szkoleń została dobrana zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i predyspozycjami uczestników projektu w korelacji z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem aktualnego Barometru zawodów. Każde ze szkoleń kończyło się egzaminem zewnętrznym, co wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji/kompetencji.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników!

Więcej informacji na temat projektu: Otwórz się na zmiany