„Otwórz się na zmiany”: Uczestnicy z grupy I biorą udział w warsztatach umiejętności i kompetencji społecznych

Jesteśmy właśnie na kolejnym etapie realizacji projektu „Otwórz się na zmiany”. Tym razem uczestnicy należący do grupy I biorą udział w warsztatach umiejętności i kompetencji społecznych, które odbywają się w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie).

Dla każdego z uczestników przewidziano 24 godziny zajęć ze specjalistą, które zostaną podzielone na 4 spotkania po 6 godzin.

Zakres tematyczny zajęć:

 1. autoprezentacja – taktyki i techniki autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia,
  poznawanie osobistych zasób, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (6 godzin),
 2. zarządzanie czasem – bariery efektywnego wykorzystania czasu, wyznaczanie i realizacja
  celów, techniki i metody zarządzania czasem, ustalanie priorytetów (6 godzin)
 3. trening asertywności – autodiagnoza, strategie zachowań ludzkich, techniki zachowań
  asertywnych, komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna, sposoby radzenia
  sobie z agresją w komunikacji, elastyczna zmiana perspektywy w komunikacji (6 godzin)
 4. budowanie postawy aktywnej – kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka,
  planowanie przedsięwzięć i prowadzenie ich dla osiągnięcia zamierzonych celów

Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały
szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwa kawowa i obiad).

Więcej informacji na temat projektu: Otwórz się na zmiany