„Otwórz się na zmiany”: Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla grupy I

W zeszłym tygodniu uczestnicy projektu „Otwórz się na zmiany” należący do grupy I ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były zajęcia z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te odbywały się w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie).

Zakres tematyczny zajęć:

  1. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (CV/ list motywacyjny/prezentacja multimedialna kandydata)
  2. jak czytać ogłoszenia pracodawcy
  3. najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
  4. ćwiczenia praktyczne

Więcej informacji na temat projektu: Otwórz się na zmiany