Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów”

Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów. Przybliżają one nie tylko historię rodziny z Markowej, ale także inne postaci ratujące Żydów w czasie II wojny światowej. Uczniowie i nauczyciele mogą wziąć udział także w różnych konkursach, których celem jest popularyzacja wiedzy o relacjach polsko-żydowskich w czasie okupacji niemieckiej oraz postawach Polaków udzielających pomocy swoim żydowskim sąsiadom.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej przygotował specjalny pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów” dla nauczycieli i uczniów. Znalazły się filmy i scenariusze lekcji. 

Wśród tematów poruszanych w filmach znalazły się:

Materiały mogą być wykorzystane w ramach zajęć z historii, historii i teraźniejszości, języka polskiego oraz kół zainteresowań.

Szczegółowe informacje:

https://www.ore.edu.pl/2023/09/pakiet-edukacyjny-rodzina-ulmow/

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pakiet-edukacyjny-rodzina-ulmow