PARTNERZY

Ogólnopolska działalność HUMANEO na rzecz aktywizacji zawodowej, pozwoliła na podjęcie współpracy z wieloma rzetelnymi Partnerami, którzy od lat wspierają naszą działalność. Poniżej prezentujemy profile branżowe podmiotów i instytucji, z którym HUMANEO współpracuje.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

FUNDACJA ECCC

Fundacja ECCC jest Krajowym Operatorem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych. Standard ten został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Zadaniem Fundacji jest koordynowanie i nadzorowanie działań, które są związane ze standardem certyfikacji ECCC.

Celem fundacji jest wspieranie różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli europejskich kompetencji kluczowych, jakimi są kompetencje informatyczne i komputerowe, współuczestniczenie w kształtowaniu wiedzy komputerowej w społeczeństwie, działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji oraz na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju społecznego.

Aktywność Fundacji na europejskim rynku od 2009 roku skupia się wokół wdrażania i rozwijania systemu szkoleń oraz certyfikacji w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych. Ponadto Fundacja prowadzi działalność doradczą, popularyzatorską oraz organizuje konferencje, prezentacje i seminaria.

Fundacja ECCC powierzyła Humaneo prowadzenie Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC oraz Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

FUNDACJA VCC

Fundacja VCC prowadzi działania w zakresie kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji poza formalnym systemem kształcenia.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów oraz zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone zawody i kompetencje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate).

Humaneo jest Partnerem VCC upoważnionym do przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów zawodowych VCC.

FUNDACJA TGLS

Fundacja TGLS – misją Fundacji jest wykorzystanie znajomości języków obcych do przełamywania barier w kontaktach z mieszkańcami Europy oraz promowanie i podnoszenie jakości kształcenia językowego, jako najlepszej drogi w rozwoju młodzieży.

Celem działania Fundacji jest w szczególności: podnoszenie jakości kształcenia języków obcych, promowanie znajomości języków obcych jako drogi do komunikacji i wzajemnego poznania mieszkańców różnych krajów, wzajemne poznanie, zrozumienie i poszanowanie młodzieży z różnych krajów europejskich, motywowanie młodzieży do brania odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy, pokazanie wspólnej historii i budowanie przyszłości na doświadczeniach z niej wyciągniętych, propagowanie wolontariatu i aktywności społecznej młodych ludzi, działalność naukowa i oświatowa.

Fundacja stworzyła standard potwierdzania kwalifikacji językowych – certyfikat TGLS, który funkcjonował pierwotnie jako platforma edukacyjna, umożliwiająca testowanie sprawności językowych pracowników firm i instytucji. Obecnie umożliwia on potwierdzanie znajomości języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Humaneo jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS upoważnionym do przeprowadzania egzaminów językowych TGLS.  

Kancelaria Doradcy Podatkowego mgr. Elżbieta Leszczyńska

Kancelaria Doradcy Podatkowego mgr Elżbieta Leszczyńska – została założona w 2000 roku przez doradcę podatkowego mgr Elżbietę Leszczyńską, wpisanego na listę Ministerstwa Finansów pod nr 9414. Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługi księgowo-podatkowej oraz kadrowo-płacowej firm. Prowadzi sprawy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zadaniami kancelarii jest również opracowanie opinii podatkowych oraz wniosków kredytowych biznes planów. Ponadto przeprowadza audyty podatkowe, przygotowuje rozliczenie zwrotu podatku VAT z krajów Unii Europejskiej oraz zajmuje się prowadzeniem ksiąg handlowych.

Humaneo współpracuje z Kancelarią prawie od początku swojej działalności. Kancelaria jest dla nas gwarantem rzetelnie prowadzonej obsługi księgowo-podatkowej. Bardzo cenimy sobie również profesjonalne usługi doradcze, które na każdym etapie rozwoju stowarzyszenia pomagają nam podejmować właściwe decyzje.

Kancelaria „PATER”

Kancelaria „PATER” powstała w 1994 r., założona przez doradcę podatkowego Janusza Patera. W 1999 r. do Kancelarii dołączyła Iwona Pater-Surowiak. Kancelaria specjalizuje się w dwóch obszarach działania. Pierwszy zakres to reprezentacja podatników w sporach przed organami podatkowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi, a także udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego. W ramach drugiego obszaru Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności ich reprezentacją w sporach sądowych, windykacją należności oraz udzielaniem porad i opinii prawnych w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Udziela również pomocy prawnej osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Kancelaria prawna „PATER” zabezpiecza prawnie wszystkie aspekty działalności stowarzyszenia. Dzięki bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych ze środkami publicznymi również nasi partnerzy mogą czuć się bezpiecznie współpracując z nami.

ZSTI

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej –  nowoczesna, dynamicznie się rozwijająca szkołą, kształcącą młodzież w wielu atrakcyjnych kierunkach. W skład Zespołu wchodzi Technikum, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Obecnie kształci w następujących zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik budownictwa, monter konstrukcji budowlanych, mechanik monter maszyn i urządzeń z możliwością uzyskania uprawnień spawacza.

Szkoła posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, w tym m.in. 4 pracownie informatyczne z pełnym dostępem do Internetu, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny i warsztaty szkolne wyposażone w maszyny i urządzenia umożliwiające zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych. Współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i posiada atest Instytutu na prowadzenie szkolenia spawaczy według EURONORMY.

Młodzież pobierająca naukę w Zespole Szkół Zawodowych kształci się na wysokim poziomie dydaktycznym i zawodowym, co daje jej solidne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej i dalszej nauki. Do osiągnięć szkoły można zaliczyć to, że jej absolwenci stanowili i stanowią do dziś trzon pracowników dla zakładów terenu miasta i regionu a wielu absolwentów podjęło studia lub dalszą naukę.

Humaneo od wielu lat współpracuje z ZSTI w zakresie organizacji szkoleń i kursów zawodowych. Wspólnie organizujemy też konkurs „Zawód nie zawodzi”, który co roku cieszy coraz większym zainteresowaniem.

ZSEM

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – jedna z najlepszych szkół w kraju, od 2011 roku niezmiennie zajmuje bardzo wysokie lokaty w rankingach techników w Polsce, w tym w roku 2014 i 2015 – pierwsze miejsce. Misją szkoły jest kształcenie młodzieży na jak najwyższym poziomie, z nastawieniem na przedmioty techniczne, dające absolwentom szkoły gwarancję pracy w wyuczonym zawodzie. Atuty Szkoły to: wysoka zdawalność matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, możliwość zdobycia zawodów poszukiwanych na rynku pracy, kształcenie w kierunkach umożliwiających prowadzenie własnej działalności, możliwość poznawania najnowszych technologii w zakresie nauczanych zawodów, nowocześnie wyposażone pracownie, wysoko wyspecjalizowana kadra zawodowa, kompetentna kadra przedmiotów ogólnokształcących, możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań, życzliwi nauczyciele wspierający rozwój ucznia.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, posiada m.in. pracownie elektryczne, elektroniczne, fizyczne i chemiczne, oraz sale do nauczania przedmiotów matematycznych czy językowych przystosowane tak, aby nauka odbywała się w sposób efektywny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach szeregu zajęć dodatkowych. Do dyspozycji uczniów jest również multimedialna sala komputerowa z dostępem do Internetu otwarta w godzinach lekcyjnych a także specjalistyczne pracownie, wyposażone w sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć w twórczej atmosferze. Miarą jakości pracy Szkoły stały się prowadzone w ostatnich latach rankingi, w których plasujemy się w ścisłej czołówce najlepszych szkół technicznych woj. małopolskiego.

Humaneo przy współpracy z ZSE-M prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń.

MIESZCZANIN

Mieszczanin – istnieje na rynku od roku 1987, od początku swojej działalności dostarcza zarządcom i właścicielom nieruchomości kompleksowych rozwiązań dotyczących zastosowań informatyki. Od roku 2000 jest firmą ogólnopolską. Obsługuje ponad 700 klientów z całej Polski. Są wśród nich spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządcy prywatnych kamienic, zarządcy biurowców i różnych innych nieruchomości.

Rozwiązania informatyczne dostarczane przez firmę Mieszczanin to wynik wielu lat doświadczeń i wiedzy  czerpanej z kontaktów z klientami. Wieloletnie doświadczenie płynące ze współpracy z klientami pozwoliło Firmie przygotować kompletny system usprawniający pracę wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa zarządzającego nieruchomościami. Modułowe rozwiązania pozwalają dobrać optymalny zakres wsparcia potrzebny zarządcy w danym momencie.

Humaneo już w pierwszym roku działalności operacyjnej wdrożyło system firmy Mieszczanin wspomagający zarządzanie obiegiem informacji. Obecnie trudno jest nam sobie wyobrazić funkcjonowanie bez wsparcia profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Skip to content