PIĄTA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ROZPOCZYNA WARSZTATY

To już piąta grupa uczestników projektu „Zrób krok w stronę aktywności”, która rozpoczyna warsztaty. Warsztat „Chcieć to móc”, czyli warsztat kompetencji społecznych startuje już 6. listopada.

 

Podczas tych spotkań poruszane będą tematy związane z asertywnością, współdziałaniem i umiejętnościami współpracy, umiejętnościami komunikacyjnymi, umiejętnościami postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów.

W kolejnych dniach listopada rozpoczną się kolejne spotkania warsztatowe. W dniu 12.11.2019 r. grupa piąta rozpocznie warsztaty „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy”. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje sposoby na podniesienie swojej efektywności w pracy, metody wzmacniania motywacji oraz techniki organizowania pracy własnej.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla piątej grupy uczestników projektu „Zrób krok w stronę aktywności” rozpoczną się 16.11.2019 r. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy (30 godzin, 5 spotkań po 6 godzin). Zakres tematyczny warsztatów to: identyfikacja mocnych i słabych stron – określenie potencjału zawodowego i swojej sytuacji na rynku pracy, poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; tworzenie własnej oferty pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.