PIERWSI UCZESTNICY: IPD

Informujemy, że pierwsi uczestnicy od 14.01.2021 r. będą uczestniczyć w indywidualnym poradnictwie zawodowym, w ramach którego każdy uczestnik odbędzie 5 spotkań po 2 godziny z doradcą zawodowym.


W ramach zajęć uczestnicy otrzymają pomoc m.in. w przygotowaniu profesjonalnego CV, określeniu listy potencjalnych pracodawców oraz metod aktywnego poszukiwania pracy.


Forma wsparcia odbywa się w ramach projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie projektu.