PIERWSI UCZESTNICY KOŃCZĄ SZKOLENIE Z SUKCESEM

Pierwsza grupa uczestników projektu ,,Stała ścieżka zawodowa’’ z Kędzierzyna Koźla zakończyła szkolenie pt. „Obsługa recepcji z elementami pracownika biurowego”. Szkolenie trwało łącznie 120 godzin. Wszyscy uczestnicy z sukcesem zdali egzamin zewnętrzny.  Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu, regulamin rekrutacji i udziału oraz formularz zgłoszeniowy można także znaleźć na stronie projektu „Stała ścieżka zawodowa”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł. Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł.