Pierwsze grupy zakończyły swój udział w projekcie

Część uczestników projektu „Nowa droga do pracy” zakończyła jakiś czas temu realizację ostatniej formy wsparcia, którą były staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Dzięki wzięciu udziału w projekcie uczestnicy nabyli umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto rozwinęli oni swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności społeczne, co w przyszłości znacząco ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-droga-do-pracy/