Plastyka sensoryczna jako jedna z głównych form aktywności dziecka
 

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli przedszkola 

Głównym zadaniem nauczyciela, opiekuna, rodzica jest wpływanie na wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego potrzebami i zainteresowaniami. Wychowanie plastyczne daje możliwość aktywnego obcowania dziecka z różnymi rodzajami sztuki plastycznej, dzięki czemu wpływa na jego własną ekspresję twórczą, a także rozwija wrażliwość estetyczną. 

Tematem szkolenia jest wpływ edukacji plastycznej na wszechstronny rozwój dziecka. Udział w szkoleniu umożliwi Uczestnikowi zdobycie wiedzy w zakresie edukacji plastycznej dzieci poszerzonej o arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej.

Myśl przewodnia szkolenia to zdobycie umiejętności w obszarze stosowania różnorodnych metod i technik plastycznych odpowiednich dla dzieci w wieku przedszkolnym, poznanie sposobów stymulowania wyobraźni, rozwoju manualnego dziecka jako połączenie nauki i twórczej zabawy podczas plastyki sensorycznej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i rozszerzą swój warsztat pracy o techniki z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku w tym artykułów spożywczych oraz tych przeznaczonych do recyklingu – bezpiecznych dla dzieci.

TRENER

Justyna Tobiasz

Trener, pedagog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, asesor walidacyjny My PS. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku pedagogika o specjalności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na co dzień pracuje jako doradca zawodowy i pośrednik pracy. Hobbystycznie udziela się również podczas warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowała zajęcia grupowe z języka angielskiego oraz plastyki z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod plastycznych w oparciu o artykuły naturalne występujące w środowisku dziecka. Uczestnik licznych kursów i warsztatów w zakresie komunikacji, coachingu, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia rozwoju osób młodych, nauczania zdalnego. Animator czasu wolnego dzieci i dorosłych. Ukończyła warsztat szkoleniowy: „Wstęp do sensoplastyki”, szkolenie trenerskie I stopnia z rekomendacją do prowadzenia zajęć metodą: „Sensoplastyka – plastyka sensoryczna”. Aktywny uczestnik warsztatów doskonalących w obszarze wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej – profilaktyka agresji wśród dzieci.

Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych

Forma:

stacjonarna, warsztatowa

Szkolenie prowadzi:

Justyna Tobiasz pedagog, trener

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content