PODNIEŚ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ PRZEZ PROJEKT „Z POWER-em NA RYNEK PRACY”

Z POWER-em na rynek pracy” to projekt skierowany do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym do osób z niepełnosprawnościami, a jednocześnie zamieszkujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa do 31.12.2020.

Najważniejszym celem, realizowanego w okresie 01.09.2020-31.07.2021 projektu, jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową. Jej celem będzie m.in. uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcia minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Projekt w szczególności skierowany jest do osób mieszkających w miastach średniej wielkości, w tym tracących funkcję społeczno-gospodarczą.

Zakres oferowanej pomocy w ramach projektu zawiera:

 • identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia zawodowe,

 • staże zawodowe,

 • pośrednictwo pracy.

Jednocześnie uczestnicy mogą liczyć na wiele korzyści wynikających z udziału w projekcie pn. „Z POWER-em na rynek pracy”. Wśród nich m.in.:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,

 • materiały dydaktyczne,

 • catering,

 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,

 • 3-miesięczne staże zawodowe,

 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia,

 • zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy szkoleń i staży)

Więcej informacji na stronie projektu:
www.humaneo.pl

Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze projektu:

 • ul. Warszawska 55

 • 82-300 Elbląg

 • (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

a także telefonicznie oraz mailowo:

Zapraszamy do udziału!