PODNOSISZ KWALIFIKACJE – ZYSKUJESZ!

Każde działanie, ukierunkowane na zdobywanie nowych lub podnoszenie dotychczasowych kwalifikacji, to wielka korzyść dla Ciebie! Dlatego warto już teraz zgłosić się do udziału w projekcie pn. „Nowa droga do pracy”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO. Rekrutacja trwa do stycznia 2021 roku. Dowiedz się dlaczego warto dołączyć do grona uczestników.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, a zamieszkujących powiaty województwa małopolskiego, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla całego województwa. Dlatego projekt obejmuje obszar powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

Dlaczego?

Twój udział w projekcie do realna pomoc oraz liczne korzyści, które wpłyną na Twoje dalsze życie zawodowe. Pamiętaj, że uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnej pomocy, której częścią jest m.in. identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika (IPD), pośrednictwo pracy, wsparcie motywacyjne (psychologiczne), poradnictwo zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji, a także staże zawodowe.

To tylko część działań realizowanych w ramach projektu. Warto podkreślić również korzyści jakie zyskują jego uczestnicy. Należą do nich:

  • bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych,

  • bezpłatne materiały edukacyjne,

  • 3-miesięczne staże zawodowe,

  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia projektowego,

  • ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę naszego projektu:
www.humaneo.pl

Jak zgłosić się do projektu?

Możesz to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze w biurze projektu:

  • w biurze projektu – HUMANEO, ul. Nawojowska 3, 33-300 Nowy Sącz (czynne pn. – pt. W godz. 8.00 – 16.00).

Po drugie w punkcie rekrutacyjnym:

  • w punkcie rekrutacyjnym – ul. Zielona 27, pokój B 030, 33-300 Nowy Sącz (czynne wt. i pt. w godz. 8.00 – 16.00).

Twoje zgłoszenie do projektu może być przyjęte także drogą telefoniczną lub mailową:

Zapraszamy do udziału!