PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA CZASEM

Informujemy, że grupy I w terminie 9.05.2019 – 21.06.2019, II w terminie 15.05.2019 – 28.06.2019, III w terminie 21.05.2019 – 26.06.2019 będą uczestniczyć w 8 godzinnym Indywidualnym poradnictwie psychologicznym, które odbędzie się w Braniewie. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Zrób krok w stronę aktywności”. 

 

Jednocześnie informujemy, iż dla grupy I od 10.05.2019 do 3.06.2019 będą trwały warsztaty  „Zarządzanie czasem czyli planowanie i organizacja czasu pracy” w ramach zad. 3 „Warsztaty kompetencji społecznych”.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”

 

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.