PORADNICTWO ZAWODOWE DLA KOLEJNYCH GRUP

Jeszcze w marcu kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te będą odbywały się w kilkuosobowych grupach i zostaną podzielone na sześć 5-godzinnych spotkań.

Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w danym regionie. Następnym etapem wzięcia udziału w projekcie będzie uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji.Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/