Poradnictwo zawodowe – grupa VI

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. W ramach projektu przewidziane zostały również zajęcia grupowe, które będą miały za zadanie przygotować osoby biorące udział w projekcie do kolejnych form wsparcia.

Głównym celem powyższej formy wsparcia będzie zapoznanie uczestników z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach osoby te zostaną wyposażone w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych w danym regionie. Następnym etapem wzięcia udziału w projekcie będzie spotkanie z pośrednikiem pracy na którym przedstawione zostaną konkretne oferty pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji zawodowych każdego z uczestników.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/