Poradnictwo zawodowe grupowe dla kolejnych uczestników

W dniu dzisiejszym uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy VIII rozpoczną swój udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostaną podzielone na 2 spotkania po 8 godzin i będą one miały za zadanie przygotować uczestników na następne formy wsparcia, którymi będą między innymi spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Zakres tematyczny zajęć:

1) Planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych

2) Wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych

3) Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy

4) Kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/