Pośrednictwo pracy dla kolejnych uczestników

Od dnia 26.07.2021 r. kolejni ostatni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą. Pośrednik pracy będzie pomagać w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami. 

Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskają także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomoże także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na przedstawione oferty pracy. Realizowane w ramach projektu spotkania mają także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.