POSTANOWIENIE NA NOWY ROK? UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Jakie jest Twoje noworoczne postanowienie? Może nowa praca albo zmiana sytuacji zawodowej? Możesz to osiągnąć biorąc udział w realizowanym przez Stowarzyszenie HUMANEO projekcie „Droga ku zatrudnieniu”. Jeśli jesteś w wieku 18-29 lat, jesteś bierny zawodowo lub bezrobotny (niezarejestrowany w biurze pracy) i zamieszkujesz obszar miasta Elbląga lub na terenie powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego – ten projekt jest dla Ciebie! 

Zmiana sytuacji zawodowej nigdy nie jest łatwa, ale z naszą pomocą na pewno możliwa! Sprawdź czy spełniasz najważniejsze warunki projektu i poznaj szczegóły na stronie projektu: 

Dołączając do grupy uczestników projektu, otrzymujesz: możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje, bezpłatne materiały dydaktyczne, możesz też zyskać stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 4-miesięczne staże zawodowe, a także – co istotne – zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Dlaczego warto? 

Przede wszystkim dlatego, że udział w projekcie to realna szansa na aktywizację i zmianę aktualnej sytuacji zawodowej. Cel projektu będzie realizowany poprzez kompleksowe działania aktywizacyjne, do których – w zależności od potrzeb – należą: 

  • identyfikacja i diagnoza potrzeb wraz z utworzeniem IPD, 
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe, 
  • staże i pośrednictwo pracy.

Zgłoszenia do projektu

Możesz zgłosić się do projektu bezpośrednio w biurze zlokalizowanym przy ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu (czynne od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00) – tel. +48 605 202 933 lub poprzez kontakt mailowy na adres: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl