Czy znasz Akademię Informatyczną CISCO?

Skorzystaj ze szkoleń, które prowadzimy w ramach „Akademii Informatycznej CISCO”. Projekt realizujemy do 31 listopada 2019 r. Sprawdź warunki uczestnictwa w projekcie i proponowane szkolenia. 

 

Do projektu mogą zgłaszać się osoby dorosłe (od 18 roku życia) pracujące lub niepracujące, które zamieszkują województwo mazowieckie. Dodatkowo promowany będzie udział w projekcie osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkałych na obszarze wiejskim, kobiet, osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Kurs CCNA (Cisco Certified Networking Associate) – sprawdź zakres wsparcia, wymia ri tematykę specjalistycznego kursu informatycznego:

INCD 1 (Interconnecting Cisco Networking Devices) – 40h.
Tematyka: budowa sieci, Ethernetowe sieci lokalne, Bezprzewodowe sieci lokalne, Routing, Sieci WAN, Zarządzanie środowiskiem sieciowym.

INCD 2 – 40h.
Tematyka: Wdrażanie małych sieci, Budowanie średniej wielkości sieci przełączalnej, Budowanie średniej wielkości sieci routowalnej, Implementacja OSPF, Implementacja EIGRP, Listy kontroli dostępu ACL, Zarządzanie przestrzenią adresów IP, Rozbudowa sieci LAN do WAN.

Labolatorium – 20h.
Tematyka: warsztaty, ćwiczenia i testowanie zdobytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Specjalistyczny kurs informatyczny CNNA – 100 h – prowadzi do podniesienia, uzupełnienia oraz potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Certyfikowane materiały szkoleniowe przygotowujące do zdania egzaminu CISCO CCNA. Możliwość uzyskania certyfikatu CISCO CCNA potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Zbrowskiego 14/16,
26-610 Radom

tel.: 605 547 091
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
akademiacisco@humaneo.pl