POZNAJ „NOWE HORYZONTY!”

Informujemy, że w ramach projektu „Nowe Horyzonty!” na bieżąco trwa rekrutacja Uczestników  zamieszkujących obszary powiatów: bartoszyckiego (z wyłącz. gm. miejskiej Bartoszyce), braniewskiego (z wyłącz. gm. miejskiej Braniewo), elbląskiego (z wyłącz. gm. Milejewo) oraz lidzbarskiego (z wyłącz. gm. miejskiej Lidzbark Warmiński).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
  • bierne zawodowo lub bezrobotne
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
  • w tym również osoby niepełnosprawne

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

  • Diagnoza potrzeb i predyspozycji UP wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji i IPD
  • Aktywizacja społeczna – Warsztaty Kuźnia optymizmu oraz indywidualne wsparcie psychologiczne i prawne
  • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna – Kuźnia fachowców – wsparcie grupowe
  • Aktywizacja zawodowa – Kuźnia fachowców – indywidualne szkolenia zawodowe (Certyfikat ukończenia szkolenia)
  • Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe – wsparcie indywidualne

Zapraszamy do udziału!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osobiście w biurach projektu:

ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

Tel: 605-202-933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl

 

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.