Pozostałe grupy rozpoczynają staże zawodowe

Początek maja to czas, w którym kolejni uczestnicy projektu „Z POWER-em na rynek pracy” rozpoczną swój udział w ostatniej formie wsparcia, a mianowicie w 3-miesięcznych stażach zawodowych. Będzie to idealna okazja do nabycia cennego doświadczenia zawodowego, które w przyszłości z pewnością zaowocuje znalezieniem satysfakcjonującej pracy.

W ostatnich miesiącach uczestnicy grup V, VI, VII i VIII wzięli też udział między innymi w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, w spotkaniach z doradcą zawodowym czy też w zajęciach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Przez cały ten czas każdy z uczestników mógł liczyć na zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-na-rynek-pracy/