Stowarzyszenie HUMANEO wraz z partnerami:

 • Fundacja My Personality Skills (Polska),
 • Xient GmbH – The Viev (Niemcy),
 • Syllogos Neanikis Epixeirimatikotitas – Youth Entrepreneurship Club (Grecja),

realizuje projekt „Praca bez granic!” (ang. „Work without borders!”)

Projekt „Praca bez granic!” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, w sektorze Młodzież w ramach Akcji 2 Współpraca organizacji i instytucji. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 120 000,00 Euro.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r.

W związku z realizacją projektu wyznaczono następujące cele:

 • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji,
 • budowanie zdolności organizacji partnerskich w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych na rzecz młodzieży,
 • umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym i sektorowym) prowadzących do usprawnień i nowych podejść w zakresie zatrudnienia młodzieży,
 • sprostanie wspólnym potrzebom zawodowym i zatrudnienia w dziedzinie młodzieży (w krajach członkowskich Unii Europejskiej).

W związku z realizacją projektu założono osiągnięcie następujących rezultatów:

 • wdrożenie zbioru opracowanych standardów i dobrych praktyk na rzecz zatrudnienia młodzieży w ramach instytucji partnerskich,
 • nabycie wiedzy, doświadczenia, umiejętności, zasobów ludzkich i organizacyjnych w wymiarze międzynarodowym,
 • stworzenie infrastruktury informatycznej i technicznej w zakresie innowacyjnej platformy zatrudnieniowej dla młodzieży,
 • upowszechnienie infrastruktury informatycznej i technicznej w zakresie innowacyjnej platformy zatrudnieniowej dla młodzieży w formie staży i praktyk.

Poznaj naszych partnerów:

 

Skip to content