SZKOLENIE:

PRACA ZDALNA

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres szkolenia obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z organizacją pracy, obsługą narzędzi umożliwiających wykonywanie obowiązków zawodowych poza miejscem pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Egzamin weryfikuje wiedzę i umiejętności z zakresu parametryzacji oraz wykorzystania aplikacji i narzędzi pracy zdalnej: głosowych, tekstowych, wideo, jak również instrumentów pozwalających na jej monitorowanie i ewidencjonowanie. Narzędzia te stanowią również kompleksowo dobrany pakiet, umożliwiający sprawne i efektywne wykonywanie telepracy.

1.1. Praca zdalna, a zmiany w globalnej gospodarce
1.2. Uregulowania prawne
1.3. Zalety pracy zdalnej
1.4. Wady pracy zdalnej
1.5. Narzędzia i rozwiązania techniczne wspomagające pracę zdalną

2.1. Dobre praktyki stosowane w pracy zdalnej
2.2. Organizacja miejsca pracy
2.3. Planowanie aktywności
2.4. Systemy, narzędzia i aplikacje do zarządzania czasem pracy
2.5. Systemy, narzędzia i aplikacje do raportowania

3.2. Poczta elektroniczna
3.3. Komunikatory internetowe
3.4. Live Chat
3.5. Wideokonferencja

4.1. Zasady wspierające efektywne przeprowadzenie spotkań w
trybie zdalnym
4.2. Kwestie prawne i formalne
4.3. Gromadzenie wniosków ze spotkań online, notatki,
przygotowanie raportów – ćwiczenia
4.4. Metody i narzędzi, które umożliwiają przeprowadzenie
warsztatów i prac projektowych z zespołem
4.5. Podpisywanie umów online

5.1. Komunikacja z pracownikami
5.2. Udostępnianie plików do pracy zdalnej
5.3. Przechowywanie i wymiana plików
5.4. Nagrania i zrzuty ekranu
5.5. Zintegrowane platformy

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

Aby wziąć udział w szkoleniach kandydaci powinni spełniać poniższe podstawowe kryteria:

  • Mieć ukończone 50 lat
  • Mieszkać na południowo zachodnich terenach województwa Ślaskiego

ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Skip to content