„PRACOWNIK GOSPODARCZY Z ELEMENTAMI KONSERWATORA TERENÓW ZIELONYCH”

19 listopada w projekcie „Kierunek PRACA” rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”. Dla uczestników jest to szansa na zdobycie konkretnych umiejętności i nowych kwalifikacji zawodowych, które ułatwią w najbliższej przyszłości zdobycie nowej pracy.

 

To kolejny element szkoleniowy w projekcie „Kierunek → PRACA”, który pozwala na uzupełnienie dotychczasowej wiedzy lub zmianę kwalifikacji zawodowych i w ten sposób podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy. To jednocześnie etap poprzedzający podjęcie 3-miesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie potrwa do 12 grudnia br. 

Warto podkreślić, że uczestnicy projektu to osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy i zamieszkują wybrane powiaty województwa małopolskiego:

  • nowotarski, 
  • limanowski,
  • nowosądecki,
  • gorlicki,
  • tarnowski,
  • a także miasto Tarnów. 

Projekt „Kierunek → PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Odwiedź stronę główną projektu „Kierunek → PRACA”.