Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2012

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Wsparcie skierowane było do nauczycieli, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani byli uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji
i umiejętności poza godzinami pracy.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 60 nauczycieli zamieszkałych i uczących w szkołach na terenach wiejskich województwa lubelskiego w kwalifikacje
z zakresu uprawnień trenerskich i egzaminatorskich oraz nauki przedmiotów IT osób dorosłych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty pn. Szkolenie i wychowanie osób dorosłych
  Warsztaty miały na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę na temat tego, jak szkolić osoby dorosłe. Zajęcia obejmowały tematykę: najczęstsze błędy w szkoleniu dorosłych, znaczenie i rola trenera, ocena potrzeb dorosłych uczniów, andragogika a proces edukacyjny, planowanie zajęć, motywacja grupy, efektywność nauczania osób dorosłych.
 2. Szkolenie z zakresu technologii IT
  Szkolenie komputerowe w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC z zakresu:
  • IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe.
  • IT M2 – Edycja dokumentów.
  • IT M3 – Obliczenia arkuszowe.
  • IT M4 – Bazy danych.
  • IT M5 – Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • IT M6 – Technologie mobilne
  • IT M7 – Grafika biznesowa.
 3. Szkolenie z zakresu branżowego języka angielskiego
  Zajęcia były prowadzone w oparciu o metodę eklektyczną pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających użycia języka obcego wzbogacony o słownictwo informatyczne i techniczne. Szkolenia odbyły się w międzynarodowym standardzie The Global Language System, zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content