Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.03.2012 – 31.10.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo łódzkie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowili przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru województwa łódzkiego. Przedsiębiorstwa te prowadziły działalność na terenie województwa łódzkiego, a ich pracownicy wykonywali prace w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, które znajdowały się w województwie łódzkim.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie 100 osób w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenia CISCO
    Zajęcia CISCO miały charakter nauki praktycznej, warsztatowej. Wpływały na zdobycie doświadczenia i kompetencji z zakresu zarządzania siecią. Szkolenia prowadzone były przez akredytowanych trenerów CISCO.
  2. Kurs języka angielskiego
    Kurs językowy stanowił szkolenie branżowe uzupełniające kurs CISCO. Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną
    z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content