Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2013 – 31.12.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do pracowników i/lub kadry zarządzającej (60 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie informatyki – 100 osób). 80% grupy docelowej stanowiły przedsiębiorstwa nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach kursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2. PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel główny projektu:
Wzrost potencjału 60% mikroprzedsiębiorstw branży ICT z woj. lubelskiego poprzez podniesienie kompetencji 100% pracowników i przedsiębiorców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenie CISCO CCNA
    Szkolenie prowadziło do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkość sieciami teleinformatycznymi potwierdzone certyfikatem CCNA.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content