Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.03.2012 – 28.02.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo podkarpackie

Grupa docelowa:
Mikro i mali przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali i zatrudnieni na terenie woj. podkarpackiego.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 100 pracowników i przedsiębiorstw w umiejętności z zakresu zarządzania sieciami, które pozwolą na dostosowanie ich kompetencji do panujących warunków gospodarczych. Szkolenia z zakresu sieci informatycznych CISCO.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenia z zakresu sieci informatycznych CISCO
    Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę dotyczącą  administrowania siecią LAN/WAN, projektowania sieci oraz obsługi sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Relay i ISDN. Uczestnicy zaznajomili się też z niebezpieczeństwami , jakie mogą wystąpić przy obsłudze sieci LAN opartej na technologii Ethernet.
  2. Szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego
    Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną, zakresem obejmowały słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami, gramatykę i słownictwo ogólne. Zajęcia przygotowywały Uczestników do egzaminu CISCO, który zdawany jest w języku angielskim.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content