Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2012


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubuskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 50 osób pracujących (pow. 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach i kursach z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, zatrudnionych i zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego, w tym kobiety stanowiły min.24% UP.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kwalifikacji zarządzania sieciami poprzez wykorzystanie technologii IT w pracy zawodowej w szerokim znaczeniu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Kurs CISCO
  Dzięki szkoleniu, Uczestnicy Projektu zdobyli umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu CISCO.
 2. Język angielski
  Zajęcia obejmowały słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami oraz przygotowywały Uczestników do egzaminów CISCO zdawanych w języku angielskim.
 3. Warsztaty aktywizujące
  • Komunikacja interpersonalna
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zarządzanie czasem.

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content