PROJEKT DLA CIEBIE -> „AKCJA KWALIFIKACJA”

Projekt „AKCJA KWALIFIKACJA” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia 2021 r. do maja 2023 r.

 

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności;
 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji;
 • nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej);
 • jest osobą w wieku 18-49 lat (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe)

lub

 • jest osobą w wieku 18-64 lat (dotyczy osób zgłaszających się na kurs Prince2 Foundation);
 • nie jest osobą powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (dotyczy osób zgłaszających się na kursy: Tworzenie aplikacji internetowych, Grafika komputerowa, Tester oprogramowania);
 • nie jest osobą z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe).

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Pozaszkolne formy kształcenia z możliwością nabycia kwalifikacji Tworzenie aplikacji internetowych „Introduction to programming using HTML and CSS”
 2. Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop
 3. Tester oprogramowania
 4. Prince2 Foundation

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne kursy kwalifikacyjne 
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering
 • egzaminy kwalifikacyjne 

Do projektu można zgłasza się osobiście w biurze projektu ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno. Biuro jest czynne w 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

W formie elektronicznej na adres: akcjakwalifikacja@humaneo.pl