Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” ważna informacja!

Informujemy, że od dnia 01.03.2019 siedziba biura projektu „Młodzież gotowa do zmiany” znajduje się przy ulicy Batorego 118A, 65-735 Zielona Góra.

 

Do projektu „Młodzież gotowa do zmiany” mogą zgłaszać się osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w  Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w tym miast: Międzyrzec, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki określone w projekcie. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2019 r.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Batorego 118A
65-735 Zielona Góra

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:

tel. 603 722 392
e-mail: mgdz@humaneo.pl

 

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” (POWR.01.02.01-08-0030/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.