PROJEKT NOWE HORYZONTY: W GRUDNIU SZKOLENIE ICT

Stowarzyszenie HUMANEO realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!”. Celem projektu „Nowe Horyzonty!” jest aktywizacja społeczna i zawodowa m.in. osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem i osób niepełnosprawnych. W miesiącu grudniu planowane jest rozpoczęcie kolejnej formy wsparcia w ramach projektu.

Grupa IV uczestniczyć będzie w 96-godzinnym szkoleniu ICT, po którym Uczestnicy zdając egzamin ECCC uzyskają kwalifikacje z następujących modułów:

  • Informacja
  • Komunikacja
  • Tworzenie treści
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów

Terminy zajęć grupowych to 03.12.2019 – 23.12.2019 roku.
Osoby zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie projektu „Nowe Horyzonty!”.  

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.