Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Okres realizacji projektu:

01.02.2010 – 31.07.2010

Obszar realizacji projektu:
Województwo mazowieckie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 96 pracowników i byłych pracowników (w okresie do 1 roku) Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” w Łysych oraz członków ich rodzin.

Cel główny projektu:
Aktywizacja pracowników i byłych pracowników (w okresie do 1 roku) Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” w Łysych oraz członków ich rodzin, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dzięki szkoleniom zawodowym i komputerowym, kursie językowym oraz poradnictwie zawodowym.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Kurs z zakresu obsługi komputera
  Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności obsługi komputera z obszarów:
 2. Szkolenie zawodowe – pracownik obsługi biurowej
  Podczas szkolenia uczestnicy projektu zapoznali się z poniższymi zadaniami zawodowymi:

   

  • stenografia i pisanie na edytorze tekstu lub maszynie do pisania,
  • operowanie przetwornikami słowa lub urządzeniami do wprowadzania danych,
  • obsługiwanie maszyn obliczeniowych księgowych i innych urządzeń biurowych,
  • wykonywanie obowiązków sekretarskich,
  • zapisywanie i przetwarzanie danych numerycznych dotyczących księgowości, statystyki, ubezpieczeń, finansów i innych dziedzin,
  • prowadzenie zapisów dotyczących działalności operacyjnej i koordynacyjnej jak synchronizacja transportu pasażerskiego i towarowego,
  • wykonywanie prac urzędniczych w bibliotekach,
  • wypełnianie dokumentów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji,
  • korygowanie materiałów do druku,
  • wykonywanie szerokiego zakresu ogólnych prac biurowych.
 3. Kurs językowy
  Kurs stanowił praktyczne uzupełnienie wiedzy nabytej podczas szkolenia zawodowego. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę eklektyczną, pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie we wszystkich sytuacjach wymagających użycia języka obcego.
 4. Poradnictwo zawodowe
  Poradnictwo obejmowało konsultacje z doradcą zawodowym, które pomogło Uczestnikom Projektu m.in. w podniesieniu samooceny i wiary we własne siły oraz wzbudziło motywację do pracy, kreatywności, elastyczności. Zajęcia te przyczyniły się także do budowania swojej pozycji na rynku pracy, opracowania dokumentacji aplikacyjnych oraz przygotowania Uczestników do procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej czy też do podejmowania decyzji zawodowych.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content