Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.09.2013 – 30.06.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo mazowieckie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowili/ły wyłącznie nauczyciele/ki kształcenia zawodowego oraz instruktorzy/ki PNZ z obszaru województwa mazowieckiego. W projekcie wzięło udział 40 osób.

Cel główny projektu:
Uzyskanie nowych umiejętności przez uczestników projektu, poprzez zdobycie certyfikatu VCC w zakresie doradztwa zawodowego i kompetencji zastosowania ICT w procesie edukacyjnym.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Objęcie uczestników certyfikowanym kursem DORADCA ZAWODOWY w standardzie VCC
    Szkolenie trwało 24 godziny i prowadziło do podniesienia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego. Kurs zakończony został egzaminem w standardzie VCC.
  2. Objęcie uczestników certyfikowanym kursem komputerowym ECCC PI M4 MULTIMEDIA W DYDAKTYCE
    Szkolenie trwało 60 godzin i prowadziło do podniesienia kompetencji związanych z grafiką komputerową. Kurs zakończony został egzaminem w standardzie ECCC.

Instytucja Pośrednicząca:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content