Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kary gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.11.2012– 31.08.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo zachodniopomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży stanowiącej szansę rozwoju przemysłu logistyczno-spedycyjnego i ich pracowników z obszaru woj. zachodniopomorskiego.

Cel główny projektu:
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 150 osób pracujących w branży transportu do potrzeb regionalnej gospodarki województwa zachodniopomorskiego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Zawodowe Szkolenia dotyczące branży logistycznej
  • Szkolenie pn.: „Transport żywych zwierząt”,
  • Szkolenie pn.: „Basic Cargo”,
  • Szkolenie pn.: „Transport lotniczy dla handlowców i logistyków”,
  • Szkolenie pn.: „Odpowiedzialność przewoźnika”,
  • Szkolenie pn.: „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów”.
 2. Szkolenie z zakresu branżowego języka angielskiego dostosowanego do branży logistycznej
  Kurs prowadził do wzrostu umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla spedytorów.
 3. Szkolenie nt. świadomości ekologicznej
  Kurs prowadził do wzrostu świadomości ekologicznej wśród członków i kadry kierowniczej.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content