PROJEKT PRZEDŁUŻONY

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu „Stała ścieżka aktywności” został wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rekrutacja do ostatnich grup nadal trwa. Poczytaj o naszej ofercie dla Ciebie „Stała ścieżka aktywności”..
Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  • ma ukończone 15 lat;
  • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
  • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.