Okres realizacji projektu:
16.09.2014 – 28.09.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Miasto Nowy Sącz

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do:

 • 8 niepublicznych przedszkoli,
 • 22 publicznych szkół podstawowych,
 • 16 niepublicznych szkół,
 • 4 publicznych gimnazjów,
 • 9 niepublicznych gimnazjów z Nowego Sącza.

Cel główny projektu:
Upowszechnienie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania stałych postaw ekologicznych; nabycie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w objętych obowiązkiem szkolnym poprzez wydarzenie proekologiczne (spotkania, konkursy, warsztaty, szkolenia, targi itp.).

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. „Rozdmuchać smog”
  Wydarzenie miało na celu informowanie o negatywnych skutkach zanieczyszczania powietrza. Głównym celem było budowanie świadomości ekologicznej z wykorzystaniem kreatywnych form rozrywki, które utrwalają i wzmacniają przekaz proekologiczny. Misja wydarzenia była bardzo istotna ze względu na bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu.
 2. „Moda na EKO”
  Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu pokazowej lekcji ekologicznej o opracowany materiał dydaktyczny w sądeckich gimnazjach. Podczas inicjatywy uczniowie zostali poinformowani o programie Festiwalu i konkursie wiedzy.
 3. „Droga na szczyt”
  Podczas wydarzenia zostały zorganizowane targi edukacji ekologicznej na które zostały zaproszone organizacje głównie z Małopolski, prowadzące działalność ekologiczną. Organizator zaprosił wszystkie sądeckie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Wydarzenie urozmaicone było o możliwości skorzystania przez zaproszoną młodzież ze ścianki wspinaczkowej, co wynikała z miejsca realizacji.
 4. „Spotkanie z EKO książką”
  Inicjatywa miała na celu przybliżenie przedszkolakom z sądeckich placówek, literatury o tematyce ekologicznej. Celem inicjatywy była edukacja ekologiczna z wykorzystaniem fachowej literatury i bajek ekologicznych.
 5. „Rowerem przez świat”
  Całodzienne wydarzenie promujące zdrowy tryb życia oraz zamiłowanie do rowerowych podróży umożliwiających poznawanie naturalnych walorów poszczególnych regionów. Celem dodatkowym było przekazanie przybyłym praktycznych porad dotyczących planowania i przygotowania się do podróżowania w takiej formie. Slajdowisko przeprowadzone zostało w Miasteczku Rowerowym na terenie Nowego Sącza.
 6. „Zielone kino”
  W dniu z kinem ekologicznym odbyły się pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych o tematyce eko oraz animacji. Wydarzenie skierowane było wyłącznie do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowego Sącza.
 7. „Sprzątanie świata”
  Akcja sprzątania świata została przeprowadzona na wyznaczonym odcinku wzdłuż rzeki Kamienica i Dunajec przez młodzież gimnazjalną wyposażoną w odpowiednie narzędzia (worki na odpady itp.). Uczniowie znajdowali się pod opieka organizatorów oraz nauczycieli wskazanych przez dyrekcje.
 8. „Jak nie rzucać grochem o ścianę”
  Celem szkolenia było merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli sądeckich przedszkoli oraz klas I-III z zakresu edukacji ekologicznej. Zajęcia prowadzone były przez trenera o odpowiednich kwalifikacjach oraz zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.
 9. „EKO konkurs”
  W konkursie wzięli udział chętni uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowego Sącza i  został przeprowadzony na platformie e-learingowej  weryfikując wiedzę ekologiczną zdobytą podczas poszczególnych działań festiwalu.
 10. „Finał”
  Podczas finału zostały wręczone nagrody wynikające z konkursu wiedzy ekologicznej przeprowadzonego na platformie e-laringowej. Ponadto, zostały zaprezentowane prace konkursowe oraz wręczone certyfikaty dla nauczycieli potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu wiedzy ekologicznej.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krakowie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Skip to content