SZKOLENIE:

PYTHON

Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1). Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze IT. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Akademia kompetencji dla sektora IT”.

W wyniku szkolenia Uczestnicy osiągną następujące efekty uczenia się, zdefiniowane poprzez wiedzę, umiejętności, kompetencje: poznają strukturę języka Python, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, potrafią konstruować podstawowe pętle programistyczne, umieją definiować i stosować operatory, wyrażenia, obiekty, funkcje, metody oraz listy i tuple oraz używają praktycznie dodatków wspomagających analizę i wizualizację danych.

Szkolenie trwa 40 godzin. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Moduł I. Typy danych, zmienne i operatory
  • Typy danych str, int, float and bool – Konwersja typów danych – Operatory
 2. Moduł II. Instrukcje warunkowe i sterowanie przepływem
  • Instrukcje IF, ELIF; ELSE, zagnieżdżanie instrukcji – Instrukcje WHILE, FOR, BREAK, CONTINUE, PASS, zagnieżdżanie pętli – Operacje wejścia/wyjścia: open, close, read, write, append, check existence, delete
 3. Moduł III. Struktura kodu i jego dokumentowanie
  • Komentarze – Używanie białych znaków – Odczytywanie wejścia z konsoli, wydruk sformatowanego tekstu – Używanie argumentów wiersza poleceń
 4. Moduł IV. Obsługa błędów
  • Błędy składniowe, logiczne i typu runtime
  • Obsługa błędów try, cxcept, else, finally, raise
 5. Moduł V. Korzystanie z modułów i narzędzi
  • Moduły wbudowane: math, datetime, io, sys, os, os.path, random – Używanie math, datetime i random

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

Aby wziąć udział w szkoleniach kandydaci powinni spełniać poniższe podstawowe kryteria:

 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać wykształcenie co najwyżej średnie
 • Posiadać zameldowanie na terenie Woj. Kujawsko-Pomorskiego

ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content