Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela w warunkach izolacji społecznej

Szkolenie składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego przedstawione zostaną teoretyczne aspekty zagadnienia, natomiast moduł drugi skoncentrowany jest na praktycznych wskazówkach i rozwiązaniach sytuacji kryzysowych. W efekcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętność skutecznego przeciwdziałania skutkom długotrwałego odosobnienia oraz wyuczonej bezradności, poznają techniki i metody budowania odporności na występujące w życiu codziennym stresory.

MODUŁ I

Izolacja społeczna jako źródło stresu i kryzysu. Specyfika sytuacji trudnych i kryzysowych. Funkcjonowanie osoby w stresie i kryzysie. Style i strategie radzenia sobie. Przeciwdziałanie skutkom długotrwałego stresu. Syndrom wyuczonej bezradności, a izolacja społeczna. Syndrom wypalenia zawodowego i jego objawy.

MODUŁ II

Techniki i metody rozwijania odporności na sytuacje stresowe. Automotywacja jako metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u osób zajmujących się fachowym pomaganiem. Dialog motywujący, jako narzędzie wspierające neutralizację skutków wypalenia zawodowego. Podstawy terapii uważności jako element profilaktyki.

TRENER

Natalia Grońska

Prezes Fundacji My Personality Skills, psycholog, grafolog, doradca zawodowy. Mediator sądowy w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku psychologia stosowana. Dyrektor Instytutu Poradnictwa i Wsparcia Rodziny. Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej. Psychoterapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Jest certyfikowanym konsultantem systemu diagnostycznego Insightful Profiler™. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu negocjacji w biznesie, komunikacji interpersonalnej, psychologicznych aspektach współpracy z trudnym klientem oraz treningu interpersonalnym.

Liczba godzin:

10 godzin dydaktycznych (2 x 5 godzin)

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Natalia Grońska psycholog

Cena szkolenia:

100.00 zł

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content