Radzenie sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym

– zajęcia warsztatowe

Celem szkolenia jest wyeliminowanie ciągłego napięcia i uzyskanie poczucia równowagi życiowej. Udział w szkoleniu pozwoli na uświadomienie sobie indywidualnych przyczyn stresu w życiu prywatnym, jak i zawodowym, zrozumienie przebiegu reakcji stresowej oraz sposobów pozwalających świadomie jej zapobiegać, sprzyjać będzie również odnalezieniu równowagi życiowej, jako sposobu zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

W programie m.in.:

stres w ujęciu trzech obszarów: bodziec, reakcja i proces, podział stresu ze względu na czas trwania i stopień intensywności, stres w znaczeniu pozytywnym; eustress jako siła napędowa do działania, analiza objawów stresu w sprawności intelektualnej oraz zachowaniach symptomatycznych, „test objawów stresu” jako metoda pozwalająca na sprawdzenie indywidualnej podatności na stres, przyczyny stresu zawodowego związane z treścią i organizacją miejsca pracy, syndrom wypalenia zawodowego, mechanizmy obronne i działania profilaktyczne w walce ze stresem, techniki relaksacyjne jako metoda na odciążenie ciała i umysłu. Szkolenie realizowane z wykorzystaniem ćwiczeń grupowych, interaktywnych zadań zespołowych, kwestionariuszy i testów z autoanalizą oraz omówieniem przez psychologa.

TRENER

Paulina Mos

Psycholog, trener-szkoleniowiec, doradca zawodowy, instruktor terapii zajęciowej. Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W trakcie studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Dzięki studiom podyplomowym w zakresie przygotowania pedagogicznego, pracowała również jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym. Posiada szerokie doświadczenie w pracy 
z młodzieżą oraz osobami wykluczonymi społecznie i biernymi zawodowo. Przeprowadziła około pięć tysięcy godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także ponad dwa tysiące godzin treningów grupowych w zakresie kompetencji miękkich, m.in.: samooceny, motywacji, komunikacji, asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem. Od trzech lat spełnia się w roli trenera, prowadząc cieszące się zainteresowaniem szkolenia biznesowe dla firm, urzędów czy też Ośrodków Pomocy Społecznej. W swojej pracy wykorzystuje aktualne metody terapii zajęciowej i arteterapii oraz elementy coachingu. Jako doradca zawodowy kompleksowo wspiera klienta w doborze przyszłego zatrudnienia, dzięki skutecznej diagnozie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych.

Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych

Forma:

stacjonarna

Szkolenie prowadzi:

Paulina Mos psycholog

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content