“Razem przeciw wykluczeniu” – grupowe poradnictwo psychologiczne

W terminie od dnia 31.07 do dnia 11.08.2020 r. kolejni uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” wezmą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich potrzeb i potencjałów.

Celem spotkań jest między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego z uczestników, zmiana postawy z biernej na czynną, wzmocnienie motywacji oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana ze sposobami radzenia sobie z niskim poczuciem wartości oraz z technikami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów.

Ponadto w dniu 22.07.2020 r. kolejni uczestnicy wzięli udział w grupowym poradnictwie prawnym i rodzinnym.  W ramach spotkań z prawnikiem poruszane były takie kwestie jak: sposoby rozwiązania danej kwestii problemowej o charakterze prawnym, instytucje mogące pomóc w udzieleniu odpowiedzi na różnego typu problemy w aspekcie rodzinnym (piecza zastępcza, kuratela),społecznym (prawo spółdzielcze,  lokalowe), finansowym (zobowiązania, spadki, należności) lub zawodowym (roszczenia z tytułu prawa pracy).

Kolejne grupowe zajęcia z prawnikiem planowane są na dzień 03.08.2020 r.

W terminie od dnia 04.08.2020 r. do 20.08.2020 r.  oraz od dnia 19.08.2020 r. do 27.08.2020 r. planowane są warsztaty kształtujące umiejętności i kompetencje społeczne dla pierwszych uczestników projektu.