„Razem przeciw wykluczeniu!”: Koniec realizacji projektu

Wraz z ostatnim dniem kwietnia zakończyliśmy realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku, a uczestnikami były 72 osoby zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), w zajęciach z poradnictwa psychologicznego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych.