„Razem przeciw wykluczeniu!”: Przedłużono termin realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że 17 Uczestnikom Projektu wydłużono termin realizacji stażu do 4 miesięcy.

Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu.

Ponadto termin realizacji projektu wydłużono do dnia 30.04.2022 r.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/razem-przeciw-wykluczeniu/