„Razem przeciw wykluczeniu!”: Realizacja zatrudnienia wspomaganego

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi Uczestnicy Projektu w miesiącu grudniu 2021 r. rozpoczęli realizację zatrudnienia wspomaganego.

Wsparcie to jest ukierunkowane m.in. na wsparciu w pierwszym kontakcie z pracodawcą w tym pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy o pracę i weryfikacji zatrudnienia.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/razem-przeciw-wykluczeniu/